سال 1394

برای رهگیری مرسوله با کلیک بر لینک رهگیری  میتوانید با وارد کردن کد 10  رقمی شماره مرسوله ،  بسته ارسالی را پیگیری نمایید و در صورتی که بیش از چهار روز از تاریخ ارسال گذشته باشد برای پیگیری به شعبه پستی منطقه خود مراجعه نمائید.
 
شماره مرسوله گیرنده مقصد تاریخ ارسال کالا تماس
           
           
46140747711401148449 آقایی فراشبند 1395/1/26 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM+هارد اکسترنال  
46140000911401148375 قلی زاده مشهد 1395/1/24 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM+مجموعه آموزشی سیستم انژکتور+هارد اکسترنال  
46140006511401148286 جوادی همدان 1395/1/22 مجموعه آموزشی سیستم انژکتور+هارد اکسترنال  
46140009811401148104 دهواری زاهدان 1395/1/18 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM+هارد اکسترنال  
پیک موتوری سروری مرودشت 1395/1/14 پک تکمیلی ایسیو + هارد اکسترنال -
43432000511459070293 الوین کیانی تبریز 1395/1/9 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM+مجموعه آموزشی سیستم انژکتور+هارد اکسترنال 09144097504
46140074311401148505 دبستان لار 1395/1/8 پک تکمیلی ایسیو + هارد اکسترنال  
43432096611458950368 خلیق اسفراین 1394/12/26 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM+مجموعه آموزشی سیستم انژکتور+هارد اکسترنال 09155187386
43432005911458946046 منصور مهاباد 1394/12/26 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM+مجموعه آموزشی سیستم انژکتور+هارد اکسترنال 09141691142
43432446411458828059 مظفری گیلان 1394/12/23 مجموعه کتابهای خودروهای دوگانه سوز -
43432006711458827976 زینلی کرمانشاه 1394/12/22 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM+مجموعه آموزشی سیستم انژکتور+هارد اکسترنال 09301090492
43432006811458827874 پرهام خرم آباد 1394/12/21 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM+مجموعه آموزشی سیستم انژکتور+هارد اکسترنال 09367723085
43432000011458827719 پیرهادی تهران 1394/12/20 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM+مجموعه آموزشی سیستم انژکتور+هارد اکسترنال -
46140069311401126719 قایمی ایلام 1394/11/18 مجموعه کتابهای خودرو ماکزیما و مگان -
46140069311401126510 رمضانی ایلام 1394/11/18 مجموعه آموزشی  تعمیرات تخصصی  سیستم انژکتور -
46140063911401126605 بویری ایذه 1394/11/18 مجموعه کتابهای برق خودرو -
46140005711401123890 حسینی ارومیه 1394/11/10 تعمیر ecu  و سیستم انژکتور -
46140000811401119048 رضایی اصفهان 1394/10/28 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM -
43432003711455975759 کریمی قم 1394/10/14 مجموعه آموزشی  تعمیرات تخصصی  سیستم انژکتور -
43432007411455975664 زاهدی جهرم 1394/10/14 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM -
43432064611455975570 شیخی دزفول 1394/10/14 مجموعه فیلم های برق خودرو -
43432073511453971231 رضایی نورآباد 1394/10/10 مجموعه اطلاعات فنی خودرو -
46140005611401113047 خاکپور اردبیل 1394/9/29 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM -
43432007517887736809 بنازی بوشهر 1394/9/28 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM -
43432000811455432493 بهادران اصفهان 1394/9/28 مجموعه کتاب های گاز -
46140007611401108066 دولتی کرمان 1394/9/15 مجموعه آموزشی  تعمیرات تخصصی  سیستم انژکتور -
پیک اکبری شیراز 1394/9/15 +TNM 5000 A  -
46140007611401108066 دولتی کرمان 1394/9/15 مجموعه آموزشی  تعمیرات تخصصی  سیستم انژکتور -
43432796611136905886 عباسی ایلام 1394/9/11 مجموعه آموزشی  تعمیرات تخصصی  سیستم انژکتور -
43432069711454817358 خدا رحم زاده آبدانان 1394/9/10 مجموعه کتابهای خودرو 405 -
43432753911454817261 رضایی عسلویه 1394/9/10 مجموعه کتابهای خودرو رانا + مجموعه فیلم های برق خودرو -
پیک قاسم نژاد شیراز 1394/9/10 TNM 5000 JTAG -
43432003811454817107 ستوده نیا اراک 1394/9/10 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM -
46140478711401105944 بازاری شیرگاه 1394/9/5 تکمیلی -
46140006511401105886 بیگدلی همدان 1394/9/5 ابزار مخصوص باک -
46140006311401102871 بحرانی آبادان 1394/8/27 مجموعه آموزشی  تعمیرات تخصصی  سیستم انژکتور -
46140007511401102986 خاکیان بوشهر 1394/8/27 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM -
46140008811401103062 عباسی شهرکرد 1394/8/27 مجموعه فیلم های آموزشی برق -
46005003811308769232 ستوده نیا اراک 1394/8/20 تعمیر ecu  و سیستم انژکتور -
46140006411401102456 اسماعیلی خرمشهر 1394/8/14 فیلم مکانیک +کتاب گاز -
46140064611401102366 شیخی دزفول 1394/8/14 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM -
43433006311406330593 دشتی آبادان 1394/8/14 مجموعه آموزشی  تعمیرات تخصصی  سیستم انژکتور -
43433478711406330658 بازاری مازندران 1394/8/14 مجموعه آموزشی  تعمیرات تخصصی  سیستم انژکتور -
43433008911406330729 دهستانی یزد 1394/8/14 مجموعه کتاب های گاز -
46005006711308595970 زینلی کرمانشاه 1394/8/5 مجموعه آموزشی  تعمیرات تخصصی  سیستم انژکتور -
46140000811401096072 عطایی اصفهان 1349/8/4 مجموعه کتابهای آموزشی هیوندا -
پیک موتوری اکبری شیراز 1394/7/25 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM -
46140006411400005771 نوروزی خرمشهر 1394/7/21 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM -
پیک موتوری قاسمی نژاد شیراز 1394/7/10 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM -
پیک موتوری جوکار شیراز 1394/7/5 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM -
43432000011436850274 مراد پوری لرستان 1394/7/3 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM 09167952175
43432003411134964823 لایی مشهد 1394/7/1 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM -
46140000611401094374 علی دادی اهواز 1394/6/23 مجموعه اطلاعات فنی خودرو -
46140478711401094456 بازاری مازندران 1394/6/23 مجموعه اطلاعات فنی خودرو -
46140000611401094374 دریانوری تهران 1394/6/23 مجموعه کتابهای برق خودرو -
46140056611401090090 جعفری مشکین شهر 1394/6/9 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM -
46140007911401089952 ملایی بندر عباس 1394/6/9 مجموعه آموزشی  تعمیرات تخصصی  سیستم انژکتور -
46140009611401088426 دانشور سبزوار 1394/6/2 مجموعه فیلم های آموزشی برق -
46140977711401087901 صفری بندر 1394/6/2 مجموعه فیلم های آموزشی مکانیک -
43432754511149669073 حاجی پور کاکی 1394/5/22 برق-هیوندا-انژکتور -
43432000611449669129 هاشمیان اهواز 1394/5/22 مجموعه کتاب های گاز -
43432635611449669292 خسروی بندر امام 1394/5/22 مجموعه اطلاعات فنی خودرو -
43660977711401642161 صفری سرایان 1394/5/8 مجموعه آموزشی  تعمیرات تخصصی  سیستم انژکتور -
43660074411401642093 عمادی گراش 1394/5/8 مجموعه فیلم های آموزشی برق -
46140000011401075559 آصفی تهران 1394/4/24 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM -
46140000311401075672 مالکی کرج 1394/4/24 دستگاه آیکو -
46140069311401075317 نجفی ایلام 1394/4/24 مجموعه کتابهای مدیران خودرو -
46140073311401075498 خسروانی قائمیه 1394/4/24 مجموعه فیلم های آموزشی برق -
46140000611401074469 هاشمیان اهواز 1394/4/18 مجموعه فیلم های آموزشی مکانیک -
46140048911401072838 کمی ترکمن 1394/4/11 مجموعه کتابهای آموزشی هیوندا -
46140064711401071922 ظهیری خوزستان 1394/4/10 مجموعه کتاب های گاز -
46140074411401071811 عمادی گراش 1394/4/10 مجموعه فیلم های آموزشی برق -
43620003411401660575 محمودی قزوین 1394/4/2 مجموعه فیلم های آموزشی برق -
43620055611401660401 بهادری ملکان 1394/4/2 مجموعه اطلاعات فنی خودرو -
43620007911401656940 کمالی بندر عباس 1394/3/24 مجموعه آموزشی  تعمیرات تخصصی  سیستم انژکتور 09179833479
46193008511400954343 سمندری اصفهان 1394/3/9 مجموعه آموزشی  تعمیرات تخصصی  سیستم انژکتور 09360418700
46193005611400954228 جعفری اردبیل 1394/3/9 مجموعه آموزشی  تعمیرات تخصصی  سیستم انژکتور1 09108547515
98585007611401389080 ساجدی کرمان 1394/2/20 مجموعه آموزشی  تعمیرات تخصصی  سیستم انژکتور2 09132909180
98585000811401389159 نجف آبادی اصفهان 1394/2/20 مجموعه برق و مکانیک -
98585068711401385094 دهقان لرستان 1394/2/16 خرید BSI -
98585063511401384903 عساکره ماهشهر 1394/2/16 خرید ECU -
98585000811401384876 خاکپور اصفهان 1394/2/16 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM 09133152123
98585063511401368588 عساکره ماهشهر 1394/2/6 خرید BSI -
98585006811401360882 کریمی خرم آباد 1394/2/1 مجموعه فیلم های آموزشی برق -
43432007911141827416 ناظری بندرعباس 1394/1/20 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM 0917-2421
98585000011400013381 پانوسیان تهران 1394/1/19 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM 0935-7788
98585088311400013455 صالحی چهارمحال 1394/1/19 مجموعه فیلم های آموزشی برق 0913-6010
98585059711400013567 حسن زاده میاندواب 1394/1/19 مجموعه آموزشی  تعمیرات تخصصی  سیستم انژکتور 0914-6221
98585057611400009359 زهرایی نقده 1394/1/17 مجموعه آموزشی تعمیرات تخصصی  ECU-BSI-BSM 0939-7007
43432007711141062698 ساجدی رفسنجان 93/12/21 مجموعه فیلم های آموزشی برق 0913-9180
43432000911141062777 مهرابیان مشهد 93/12/21 مجموعه آموزشی  تعمیرات تخصصی  سیستم انژکتور 0915-8325
           
98585000011101257935 سعادت تهران 93/11/18 مجموعه کتابهای مدیران خودرو  
98585067611101257794 کاظمی اسلام آباد 93/11/18 مجموعه اطلاعات فنی خودرو -
 
\hdhk
هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.
گروه مهندسی آموزش جوان © 2022-1392 , Powered By OpenCart