برنامه بازاریابی

گروه مهندسی آموزش جوان -آموزش تعمیرات ایسیو ECU با این امکان رایگان کاربران را قادر می سازد تا با قرار دادن لینک یا لینک ها در وب سایت خود به تبلیغ گروه مهندسی آموزش جوان -آموزش تعمیرات ایسیو ECU یا محصولات آن و به کسب درآمد از آن بپردازند. با خرید محصولات توسط خرید کنندگان توسط لینک شما کمیسیونی(درصدی از فروش) به شما پرداخت می شود. نرخ کمیسیون معمول در حال حاضر 10% می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه پرسش و پاسخ یا به شرایط بازاریابی ما مراجعه نمایید.

گروه مهندسی آموزش جوان -آموزش تعمیرات ایسیو ECU © 2019-1392 , Powered By OpenCart